Rotarypiirin 1410 piirikonferenssiin ilmoittautuminen

Rotarypiirin 1410 piirikonferenssin kutsu, 6.-7.4.2019
Rotarypiirin 1410 piirikonferenssin ohjelma, 6.-7.4.2019

Rotarydistrikt 1410 distriktskonferensen inbjudan, 6.-7.4.2019
Rotarydistrikt 1410 distriktskonferensen program, 6.-7.4.2019

* = pakollinen tieto - obligatorisk information
Osallistuminen - Deltagande *

Jos olet Uusi klubin jäsen, jätä alla oleva valinta tekemättä.

Osallistun rotarina - Deltagande som rotarian

Seuralainen osallistuu - Följeslagaren deltar